Giáo án Steam Khoa học tự nhiên Lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo) - Phần: Sinh học - Bài 33: Tập tính ở động vật

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

 • Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh hoạ.
 • Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.
 • Thực hành: quan sát, ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật.
 • Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về khái niệm, vai trò và ứng dụng của tập tính ở động vật trong thực tiễn. Chủ động quan sát video về các tập tính ở động vật trong tự nhiên.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết một cách khoa học để diễn đạt về khái niệm tập tính, vai trò và ứng dụng của tập tính ở động vật. Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều tham gia và trình bày ý kiến khi thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và thực hành.

2.2. Năng lực khoa học tự nhiên : 

- Năng lực nhận biết KHTN:  Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật. Lấy được ví dụ minh họa. Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Thực hành: Ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật. 

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được các kiến thức tập tính ở động vật vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

3. Phẩm chất: 

- Tham gia tích cực các hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong thực hiện các yêu cầu của GV trong bài học.

- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá về các dạng tập tính và ứng dụng tập tính trong học tập và thói quen sinh hoạt hằng ngày một cách khoa học.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

 1. Giáo viên:
 • Hình ảnh, video có liên quan đến tập tính ở động vật.
 • Phiếu học tập 
 1. Học sinh: 
 • Bài cũ ở nhà.
 • Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
docx 9 trang Thanh Tú 06/06/2023 2080
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Khoa học tự nhiên Lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo) - Phần: Sinh học - Bài 33: Tập tính ở động vật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxgiao_an_steam_khoa_hoc_tu_nhien_lop_7_sach_chan_troi_sang_ta.docx
 • pptxBài giảng Steam Khoa học tự nhiên (Sách Chân trời sáng tạo) - Phần Sinh học - Bài 33 Tập tính ở động.pptx
 • mp4y2mate.com - MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT_360p.mp4

Nội dung text: Giáo án Steam Khoa học tự nhiên Lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo) - Phần: Sinh học - Bài 33: Tập tính ở động vật

 1. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 BÀI 33: TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Môn học: KHTN - Lớp: 7 Thời gian thực hiện: 02 tiết I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: ₋ Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh hoạ. ₋ Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật. ₋ Thực hành: quan sát, ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật. ₋ Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn. 2. Năng lực: 2.1. Năng lực chung: - Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về khái niệm, vai trò và ứng dụng của tập tính ở động vật trong thực tiễn. Chủ động quan sát video về các tập tính ở động vật trong tự nhiên. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết một cách khoa học để diễn đạt về khái niệm tập tính, vai trò và ứng dụng của tập tính ở động vật. Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều tham gia và trình bày ý kiến khi thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình học tập. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và thực hành. 2.2. Năng lực khoa học tự nhiên : - Năng lực nhận biết KHTN: Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật. Lấy được ví dụ minh họa. Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật. - Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Thực hành: Ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật. - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được các kiến thức tập tính ở động vật vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn. 3. Phẩm chất: - Tham gia tích cực các hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. - Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong thực hiện các yêu cầu của GV trong bài học. - Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá về các dạng tập tính và ứng dụng tập tính trong học tập và thói quen sinh hoạt hằng ngày một cách khoa học. II. Thiết bị dạy học và học liệu Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 1
 2. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 1. Giáo viên: - Hình ảnh, video có liên quan đến tập tính ở động vật. - Phiếu học tập 2. Học sinh: - Bài cũ ở nhà. - Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. III. Tiến trình dạy học 1. Hoạt động 1: Mở đầu: (Xác định vấn đề học tập là tập tính của động vật a) Mục tiêu: - Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là tập tính của động vật b) Nội dung: - Học sinh dựa vào các ví dụ của GV để nhận biết được các tập tính của động vật c) Sản phẩm: - Câu trả lời của học sinh. d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *Chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV cho HS ví dụ về tập tính của động vật. (Chuột sợ mèo) *Thực hiện nhiệm vụ học tập HS quan sát và trả lời câu hỏi của GV: - Từ xa xưa đến nay, chuột luôn sợ mèo. Mỗi lần nhìn thấy hay nghe tiếng kêu của mèo, chuột thường có phản ứng lo sợ và bỏ chạy. Có phải ngay từ khi sinh ra chuột đã sợ mèo? - Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần. *Báo cáo kết quả và thảo luận - GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá: Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 2
 3. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 - Giáo viên nhận xét, đánh giá: Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay. Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới a) Mục tiêu: ₋ Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh hoạ. ₋ Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật. b) Nội dung: - Học sinh làm việc nhóm cặp đôi nghiên cứu thông tin trong SGK về khái niệm tập tính và vai trò của tập tính đối với động vật và trả lời các câu hỏi của GV - Từ đó HS thảo luận để đưa ra các ví dụ minh họa - Nêu vai trò của tập tính đó đối với động vật từ ví dụ đã cho. c) Sản phẩm: - Phiếu học tập 1 d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 2.1: Khái niệm tập tính và vai trò của tập tính đối với động vật Phần 1: Khái niệm tập tính động vật I. Khái niệm tập tính và vai trò *Chuyển giao nhiệm vụ học tập của tập tính đối với động vật - GV giao nhiệm vụ học tập cặp đôi, tìm hiểu a. Khái niệm: thông tin trong SGK trả lời câu hỏi trong phần 1 - Tập tính là một chuỗi các phản PHT 1 ứng của cơ thể động vật trả lời - Tập tính động vật là gì? Cho ví dụ. kích thích từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. - Tập tính được chia thành mấy loại? Liệt kê những loại đó. - Tập tính bao gồm: tập tính bẩm sinh và tập tính học được hình - Phân biệt các loại tập tính đó? thành trong đời sống của cá thể *Thực hiện nhiệm vụ học tập động vật. - GV phát phiếu học tập cho HS. b. Vai trò: - HS thảo luận và hoàn thành PHT trong 3 phút - Tập tính giúp động vật tồn tại và phát triển. *Báo cáo kết quả và thảo luận Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 3
 4. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một - Ví dụ: tìm kiếm thức ăn, trốn nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có). tránh kẻ thù, sinh sản, di cư, bảo vệ lãnh thổ, *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét và chốt nội dung Phần 2: Vai trò của tập tính đối với động vật *Chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV giao nhiệm vụ học tập cặp đôi hoàn thành phần 2 PHT 1 - Từ đó, HS thảo luận giải thích câu hỏi vận dụng trong SGK *Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS thảo luận và hoàn thành PHT phần 2 trong 3 phút - HS thảo luận và đưa ra câu trả lời hợp lí. *Báo cáo kết quả và thảo luận - GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có). *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 2.2: Thực hành quan sát tập tính ở động vật *Chuyển giao nhiệm vụ học tập II. Thực hành quan sát tập - GV chuẩn bị video để HS quan sát và hoàn thành tính của động vật phần 3 trong PHT 1. Hoàn thành trong PHT *Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS quan sát video, thảo luận và hoàn thành phần 3 trong PHT 1 trong 15 phút. *Báo cáo kết quả và thảo luận - GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có). *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 4
 5. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 2.3: Ứng dụng tập tính của động vật trong thực tiễn *Chuyển giao nhiệm vụ học tập III. Ứng dụng tập tính ở động - GV giao nhiệm vụ học tập cặp đôi hoàn thành vật trong thực tiễn. phần 4 PHT 1 -Dựa vào những hiểu biết về tập - Giải thích câu hỏi vận dụng sgk tính ở động vật, người ta ứng *Thực hiện nhiệm vụ học tập dụng tạo ra môi trường sống phù hợp nhằm nâng cao năng suất vật - HS thảo luận và hoàn thành PHT phần 4 trong nuôi, cây trồng, đáp ứng các nhu 10 phút cầu khác của con người. - Thảo luận, đưa ra câu trả lời hợp lí -Trong học tập, người ta vận *Báo cáo kết quả và thảo luận dụng tập tính để nâng cao kết quả học tập và hình thành những - GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một thói quen tốt như: học cách ghi nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có). nhớ từ vựng, học thuộc bài, học *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thói quen dậy sớm tập thể dục, - Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá. ngủ đúng giờ, xóa bỏ những thói quen không tốt. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét và chốt nội dung 3. Hoạt động 3: Luyện tập a) Mục tiêu: - Hệ thống một số kiến thức đã học. b) Nội dung: - HS thực hiện một số câu hỏi trắc nghiệm nhanh c) Sản phẩm: - HS trình bày đáp án d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *Chuyển giao nhiệm vụ học tập Câu 1: Ví dụ nào không phải là GV yêu cầu HS thực hiện trả lời nhanh các câu hỏi tập tính của động vật? vận dụng củng cố kiến thức. Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 5
 6. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 *Thực hiện nhiệm vụ học tập A. Sếu đầu đỏ và hạc di cư theo HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. mùa *Báo cáo kết quả và thảo luận B. Chó sói và sư tử sống theo bầy đàn GV gọi ngẫu nhiên HS lần lượt cho ý kiến cá nhân. C. Tinh tinh đực đánh đuổi *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những con tinh tinh đực lạ khi - GV nhấn mạnh nội dung bài học vào lãnh thổ của nó D. Người giảm cân sau khi bị ốm Câu 2: Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh ở động vật? A. Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả. B. Sáo học nói tiếng người. C. Trâu bò nuôi trở về chuồng khi nghe tiếng kẻng. D. Khỉ tập đi xe đạp. Câu 3: Sắp xếp các tập tính sau vào bảng để phân biệt tập tính học được và tập tính bẩm sinh 1. Ếch sinh sản vào mùa mưa 2. Chủ động khai báo y tế khi đi về từ vùng có dịch bệnh lây nhiễm. 3. Chim mẹ mớm mồi cho chim non 4. Em học thuộc bài thơ bằng cách đọc lại nhiều lần 5. Con người tiết nước bọt khi nhìn thấy quả khế chua. 4. Hoạt động 4: Vận dụng a) Mục tiêu: - Phát triển năng lực tìm tòi hình thành những thói quen tốt và xóa bỏ những thói quen không tốt trong đời sống. b) Nội dung: - Giải thích cơ chế hình thành một số thói quen tốt trong cuộc sống. c) Sản phẩm: - Phần bài tập về nhà trong phiếu học tập Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 6
 7. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *Chuyển giao nhiệm vụ học tập - HS hoàn thành cá nhân phần bài tập về nhà trong phiếu học tập *Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS thực hiện tại nhà. *Báo cáo kết quả và thảo luận - Sản phẩm của HS. *Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp vào tiết sau. Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 7
 8. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 PHIẾU HỌC TẬP Bài 33: TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT Họ và tên: Lớp: . Nhóm: Phần 1: Trả lời các câu hỏi sau: 1. Tập tính ở động vật là gì? Cho ví dụ . 2. Tập tính được chia thành mấy loại? Liệt kê những loại đó. Phân biệt các loại tập tính đó? . Phần 2: Hoàn thành bảng sau: Tập tính Bẩm sinh Học được Ý nghĩa (+)/(-) (+)/(-) Giăng tơ của nhện Bú mẹ của chó con Trình con mồi của mèo Người tham gia giao thông dừng phương tiện khi gặp tín hiệu đèn đỏ Phần 3: Tập tính quan sát được Bẩm sinh Học được Ý nghĩa (+)/(-) (+)/(-) Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 8
 9. Kế hoạch dạy học môn KHTN 7 Năm học 2022 – 2023 Phần 4: a/ Hoàn thành bảng sau: Ví dụ về ứng dụng tập tính trong chăn nuôi Cơ sở của ứng dụng Dùng đèn bẫy côn trùng Dùng tiếng kêu của chuông/kẻng để gọi động vật như gọi cá ngoi lên mặt nước để ăn, gọi trâu/bò/gà về chuồng khi trời tối Nhìn mật độ gà tập trung ở trung tâm chuồng để điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi cho phù hợp b/ Hãy giải thích cơ chế hình thành một số thói quen bằng cách hoàn thành bảng sau: (BÀI TẬP VỀ NHÀ) Thói quen Cách thực hiện Hành động lặp lại Phần thưởng Ghi nhớ từ vựng Đi ngủ đúng giờ Đánh răng trước khi ngủ Rửa tay trước khi ăn Dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ giao thông Cúi chào khi gặp người lớn Ngủ dậy lúc 5h sáng để tập thể dục Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS Trang 9