Giáo án Steam Lớp Lá - Đề tài: Làm khung ảnh - Năm học 2022-2023 - Bùi Thị Phương

I. MỤC TIÊU:
S - Khoa học: Trẻ biết một số loại khung ảnh để bàn và treo tường.
T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ. ( Bìa, que kem, ống hút,
dây kẽm màu, quả bông, cúc màu, bút màu dạ, kéo, keo, băng dính 2 mặt, dây…)
E- Kỹ thuật: Trẻ sử dụng các nguyên liệu để chế tạo ra khung ảnh sao cho
khung đứng được và cân bằng khi treo.
A-Nghệ thuật: Vẽ thiết kế khung ảnh, dùng các nguyện liệu để trang trí
khung ảnh.
M- Toán: Trẻ đo, cắt các cạnh của nguyên liệu để có kích thước phù hợp
II. CHUẨN BỊ
- Một số nguyên vật liệu như: Bìa, que kem, ống hút, dây kẽm màu, quả bông,
cúc màu, ….
- Bút màu, kéo, băng dính, ảnh của trẻ….
- Máy tính, nhạc.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Bước 1: Hỏi
- Trẻ cùng cô hát bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết”
- Cô đem đến điều bất ngờ: Những bức ảnh của trẻ.
- Cho trẻ về 4 nhóm quan sát trò chuyện về những bức ảnh.
- Cô đưa ra những vấn đề về việc trưng bày bức ảnh:
+ Để bức ảnh này đẹp hơn các con sẽ làm gì?
+ Khung ảnh phải đảm bảo điều gì?
+ Trong lớp mình có những loại khung ảnh nào? ( khung ảnh hình vuông, chữ
nhật, tam giác, trái tim…..)
- Cô gợi mở ý tưởng cho trẻ. ( Cho trẻ quan sát khung ảnh trên máy tính)
pdf 2 trang Đào Tố Trinh 01/04/2024 1060
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Lớp Lá - Đề tài: Làm khung ảnh - Năm học 2022-2023 - Bùi Thị Phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_steam_lop_la_de_tai_lam_khung_anh_nam_hoc_2022_2023.pdf

Nội dung text: Giáo án Steam Lớp Lá - Đề tài: Làm khung ảnh - Năm học 2022-2023 - Bùi Thị Phương

  1. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC ( EDP) (Chuyên đề cấp trường tháng 4 ) Năm học: 2022-2023 Đề tài : Làm khung ảnh Độ tuổi: 5 - 6 tuổi Giáo viên : Bùi Thị Phương I. MỤC TIÊU: S - Khoa học: Trẻ biết một số loại khung ảnh để bàn và treo tường. T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ. ( Bìa, que kem, ống hút, dây kẽm màu, quả bông, cúc màu, bút màu dạ, kéo, keo, băng dính 2 mặt, dây ) E- Kỹ thuật: Trẻ sử dụng các nguyên liệu để chế tạo ra khung ảnh sao cho khung đứng được và cân bằng khi treo. A-Nghệ thuật: Vẽ thiết kế khung ảnh, dùng các nguyện liệu để trang trí khung ảnh. M- Toán: Trẻ đo, cắt các cạnh của nguyên liệu để có kích thước phù hợp II. CHUẨN BỊ - Một số nguyên vật liệu như: Bìa, que kem, ống hút, dây kẽm màu, quả bông, cúc màu, . - Bút màu, kéo, băng dính, ảnh của trẻ . - Máy tính, nhạc. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Bước 1: Hỏi - Trẻ cùng cô hát bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết” - Cô đem đến điều bất ngờ: Những bức ảnh của trẻ. - Cho trẻ về 4 nhóm quan sát trò chuyện về những bức ảnh. - Cô đưa ra những vấn đề về việc trưng bày bức ảnh: + Để bức ảnh này đẹp hơn các con sẽ làm gì? + Khung ảnh phải đảm bảo điều gì? + Trong lớp mình có những loại khung ảnh nào? ( khung ảnh hình vuông, chữ nhật, tam giác, trái tim ) - Cô gợi mở ý tưởng cho trẻ. ( Cho trẻ quan sát khung ảnh trên máy tính) Bước 2: Tưởng tượng - Cô cho trẻ về 4 nhóm: Trẻ tưởng tượng, thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm khung ảnh ( Chia sẻ về nguyên liệu, cách làm) + Trẻ thống nhất ý tưởng của mình. - Cô hỏi trẻ: + Nhóm con có ý tưởng làm loại khung ảnh nào? + Nhóm con chọn nguyên liệu gì để làm? + Làm khung ảnh như thế nào?
  2. Bước 3: Thiết kế - Cô cho trẻ về 4 nhóm thảo luận vẽ bản thiết kế. - Cô đến từng nhóm hỏi trẻ: + Các con đang thiết kế gì? Con có khó khăn gì khi thiết kế không? Có cần cô giúp gì không? - Cô trò chuyện với trẻ về ý tưởng thiết kế trong quá trình trẻ vẽ. Bước 4: Chế tạo - Cô cho trẻ thực hiện làm khung ảnh theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất. - Cô theo dõi hưỡng dẫn trẻ khi cần thết. + Nhóm các con phân công nhiệm vụ như thế nào? + Con đảm nhận nhiệm vụ gì? + Các con đang làm gì? Làm như thế nào? - Các con có cẩn trợ giúp không? Các con nhờ sự trợ giúp từ đâu? + Các con thấy kết quả ra sao? + Các nhóm lên chia sẻ, giới thiệu khung ảnh của nhóm mình. Nhóm còn lại đặt câu hỏi cho nhóm của bạn. Bước 5: Cải tiến + Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế và khung ảnh của mình không? + Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì? - Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế và chỉnh sửa lại khung ảnh. + Con sẽ đặt hoặc treo khung ảnh này ở đâu? - Cho trẻ đem khung ảnh đi trưng bày tại góc trẻ thích. Thắng Thủy, ngày tháng 4 năm 2023 PHT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Bướm Bùi Thị Phương