Giáo án Steam Lớp Mầm - Đề tài: Khám phá quả bóng nhựa

1. Các lĩnh vực hướng tới
- Khoa học: Tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, chất liệu, công dụng của quả bóng
nhựa.
- Công nghệ: Có kỹ năng sử dụng các đồ dùng để khám phá quả bóng nhựa.
- Kĩ thuật: Quy trình khám phá quả bóng nhựa.
- Toán: Nhận biết số lượng, kích thước, hình dạng, màu sắc để khám phá quả
bóng nhựa
- Kỹ năng thế kỷ 21: kỹ năng hợp tác thảo luận nhóm
2. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát “Quả bóng tròn”
- Quả bóng nhựa (màu xanh, đỏ, vàng, hồng)
- Bảng ghi chép khi trẻ khám phá của bóng nhựa
- Video sử dụng quả bóng nhựa trong thực tế
3. Tiến hành
E1:Thu hút
- Cô và trẻ cùng hát bài “Quả bóng tròn”
- Cô tặng trẻ quả bóng nhựa
pdf 2 trang Đào Tố Trinh 02/03/2024 641
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Lớp Mầm - Đề tài: Khám phá quả bóng nhựa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_steam_lop_mam_de_tai_kham_pha_qua_bong_nhua.pdf

Nội dung text: Giáo án Steam Lớp Mầm - Đề tài: Khám phá quả bóng nhựa

  1. Tên đề tài: Khám phá quả bóng nhựa (5E) Đối tượng: Trẻ 3-4 tuổi Thời gian: 20-25 phút 1. Các lĩnh vực hướng tới - Khoa học: Tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, chất liệu, công dụng của quả bóng nhựa. - Công nghệ: Có kỹ năng sử dụng các đồ dùng để khám phá quả bóng nhựa. - Kĩ thuật: Quy trình khám phá quả bóng nhựa. - Toán: Nhận biết số lượng, kích thước, hình dạng, màu sắc để khám phá quả bóng nhựa - Kỹ năng thế kỷ 21: kỹ năng hợp tác thảo luận nhóm 2. Chuẩn bị - Nhạc bài hát “Quả bóng tròn” - Quả bóng nhựa (màu xanh, đỏ, vàng, hồng) - Bảng ghi chép khi trẻ khám phá của bóng nhựa - Video sử dụng quả bóng nhựa trong thực tế 3. Tiến hành E1:Thu hút - Cô và trẻ cùng hát bài “Quả bóng tròn” - Cô tặng trẻ quả bóng nhựa - Cô đặt câu hỏi: + Con đã biết gì về những quả bóng nhựa? (Cô có thể gợi ý: con thấy quả bóng nhựa ở đâu?; có thể làm gì với quả bóng nhựa?; sử dụng làm gì?) + Chúng mình muốn hỏi gì về quả bóng nhựa ? E2: Khám phá - Cô cho trẻ về nhóm lấy bóng nhựa về nhóm để quan sát khám phá thảo luận ghi bản ghi chép
  2. E3: Giải thích - Từng nhóm lên trình bày bằng lời theo ghi chép của trẻ - Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện - Giáo viên chốt lại: Quả bóng nhựa có dạng hình tròn, làm bằng nhựa, cứng, có nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng, hồng, cam dùng để chơi các trò chơi. E4: Áp dụng cụ thể - Cho trẻ xem video các loại bóng làm từ chất liệu khác trong thực tế. - Cô cho trẻ chơi trò chơi với quả bóng nhựa: lăn bóng E5: Đánh giá - Đánh giá quá trình trẻ hoạt động sự phối hợp của trẻ trong nhóm trong quá trình khám phá. - Đánh giá theo bản ghi chép của trẻ