Giáo án Steam Lớp Lá - Đề tài: Thiết kế diều

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
* Khoa học: Trẻ Tìm hiểu cách vận hành con diều và đặc điểm, nguyên vật liệu, cấu tạo của diều.
* Công nghệ: Sử dụng các nguyện vật liệu, dụng cụ (dây dù, túi giấy, giấy màu, ống hút, túi nilong, băng dính 2 mặt…) để làm diều.
* Kỹ thuật: Trẻ vận dụng kỹ năng cắt, dán, gấp giấy, buộc dây để làm được con diều.
* Nghệ thuật: Trẻ gắn các đuôi diều màu sắc, trang trí hoa văn… tạo ra sự sáng tạo cho con diều.
* Toán học: Trẻ sử dụng các dạng hình học, học cách đo lường, đếm, ghi chép số liệu để thiết kế, tạo ra con diều.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm: thảo luận, phối hợp phân công nhiệm vụ, phản biện...
- Có kỹ năng quan sát, đánh giá, ghi chép và lựa chọn và sử dụng nguyên liệu phù hợp.
- Phát triển tư duy, khả năng tưởng tượng, sáng tạo, khéo léo khi thiết kế mô hình con diều
- Trẻ có kỹ năng gấp giấy, cắt, dán hồ, buộc dây
docx 4 trang Đào Tố Trinh 02/03/2024 45081
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Lớp Lá - Đề tài: Thiết kế diều", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_steam_lop_la_de_tai_thiet_ke_dieu.docx

Nội dung text: Giáo án Steam Lớp Lá - Đề tài: Thiết kế diều

  1. GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG STEAM Đề tài: Thiết kế diều Đối tượng: Trẻ 5 tuổi Thời gian: 30 - 35 phút Người thực hiện: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức: * Khoa học: Trẻ Tìm hiểu cách vận hành con diều và đặc điểm, nguyên vật liệu, cấu tạo của diều. * Công nghệ: Sử dụng các nguyện vật liệu, dụng cụ (dây dù, túi giấy, giấy màu, ống hút, túi nilong, băng dính 2 mặt ) để làm diều. * Kỹ thuật: Trẻ vận dụng kỹ năng cắt, dán, gấp giấy, buộc dây để làm được con diều. * Nghệ thuật: Trẻ gắn các đuôi diều màu sắc, trang trí hoa văn tạo ra sự sáng tạo cho con diều. * Toán học: Trẻ sử dụng các dạng hình học, học cách đo lường, đếm, ghi chép số liệu để thiết kế, tạo ra con diều. 2. Kỹ năng: - Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm: thảo luận, phối hợp phân công nhiệm vụ, phản biện - Có kỹ năng quan sát, đánh giá, ghi chép và lựa chọn và sử dụng nguyên liệu phù hợp. - Phát triển tư duy, khả năng tưởng tượng, sáng tạo, khéo léo khi thiết kế mô hình con diều - Trẻ có kỹ năng gấp giấy, cắt, dán hồ, buộc dây 3. Giáo dục - Trẻ tích cực, phối hợp và đoàn kết trong giờ học, biết giữ gìn, ứng dụng sản phẩm mình tạo ra. II. CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU - Video những cách diều đang bay trên trời
  2. - Hình ảnh 1 số con diều khác nhau - Dây dù, túi giấy, giấy màu, que tre, túi nilong, băng dích 2 mặt, hồ dán - Bút màu dạ, giấy A4/A3 + Kéo đủ cho các nhóm (mỗi nhóm 2 cái), + Thước kẻ đủ cho các nhóm (mỗi nhóm 1 cái) Địa điểm tổ chức: Trong lớp học. II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Các bước Thời HĐ của giáo viên HĐ của học sinh lượng + Các con nhìn thấy gì đang - Cô cho trẻ xem video bay trên bầu trời? “Diều đang bay trên trời” + Tại sao diều lại bay được? thăm dò trẻ. Tạo vấn đề: + Các con có muốn tự làm 1. HỎI 1cánh diều như thế để chơi ngoài trời không? + Bây giờ mình cùng khám phá xem diều được làm như thế nào nhé ? - Cô cho trẻ khám phá con - Trẻ cùng nhau quan sát diều, các nguyên liệu làm tìm hiểu, khám phá về cấu diều tạo, hình dáng, chất liệu 2. TƯỞNG 7 phút - Đặt câu hỏi để kích thích trẻ cách hoạt động của diều TƯỢNG tưởng tượng, so sánh, lựa bằng các giác quan (nhìn, chọn đưa ra ý tưởng của sờ ). mình.
  3. Các bước Thời HĐ của giáo viên HĐ của học sinh lượng - Ghi nhận ý tưởng của trẻ và - Trẻ khám phá các nguyên gợi mở giúp trẻ phát triển ý liệu để làm thành diều tưởng. - Hỗ trợ, chia nhóm. - Trẻ thảo luận, thống nhất - Đặt câu hỏi để trẻ nói ra ý ý tưởng tưởng, cách làm của nhóm - Vẽ bản thiết kế mô hình mình. thiết kế con diều. 3. LẬP KẾ 10 - Quan sát, ghi nhận ý tưởng - Chọn nguyên vật liệu phù HOẠCH phút của trẻ. hợp - Đặt câu hỏi kích thích trẻ tư duy, tưởng tượng để hoàn hiện ý tưởng thiết kế. 4. THỰC 10 GV hỗ trợ các nhóm trong - Trẻ phân công nhiệm vụ HIỆN phút quá trình thực hiện. cho các bạn trong nhóm và Chú ý quan sát quá trình trẻ tiến hành làm con diều. thực hiện. - Đặt các câu hỏi để trẻ nói lên - Hoàn thành, trẻ tiến hành ý tưởng, mục đích chọn thử nghiệm hoạt động của nguyên liệu, cách thực hiện, con diều. khó khăn trong quá trình thực - Trẻ quan sát, đánh giá sản 5. CẢI TIẾN hiện, đặt các câu hỏi hỗ trợ trẻ phẩm mình làm ra. tư duy đưa ra giải pháp khắc - Trẻ cải tiến con diều của phục. mình nếu chưa hoạt động - GV quan sát và đánh giá trẻ được hoặc hoạt động chưa xem đã nắm được chưa? tốt (lựa chọn lại nguyên vật
  4. Các bước Thời HĐ của giáo viên HĐ của học sinh lượng - Đối nhóm với trẻ đã hoàn liệu, xem lại, tham khảo và thành được sản phẩm cho trẻ thay đổi thiết kế ) gợi ý trang trí con diều. - Trang trí và hoàn thiện - Đối với nhóm trẻ gặp khó sản phẩm cho đẹp mắt. khăn, chưa hoàn thiện cô gợi ý giúp trẻ tìm ra giải pháp khắc phục và hoàn thiện sản phẩm.