Giáo án Steam Lớp Lá - Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ - Đề tài: Vũ điệu của sữa

(Bản scan)

I. Mục đích — yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết sữa có từ đâu, có công dụng gỉ và dùng để làm gì.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu như: sữa, màu thực phẩm, nước rửa bát....tạo ra những vũ
điệu của sữa.
~ Trẻ giải thích được hiện tượng nước rửa bát làm mâu thực phẩm và sữa nhảy mủa.
2. Kỹ năng
* Vận động thô: Lấy, cất đồ dùng.
* Vận động tình: Nhỏ màu thực phẩm, vận lắp, rót sữa, chấm tâm bông và nước rửa bát.
* Kỹ năng sống:
+ Kỹ năng xử lí tình huống
+ Kỹ năng đặt câu hỏi
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề
+ Kỹ năng làm việc nhóm
3. Thái độ
- Lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
~ Vui vẻ tham gia hoạt động
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung khi tham gia hoạt động.
4. Kết quả
* Mỗi nhóm thực hiện yêu cầu sau:
- Lâm đúng quy trình các bước.
- Tạo ra vũ điệu của sữa nhiều máu sắc
- Không bị đỗ sữa và màu thực phẫm ra ngoài.
- Hình thức sáng tạo. ý nghĩa.

pdf 5 trang Thanh Tú 16/02/2023 89341
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Lớp Lá - Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ - Đề tài: Vũ điệu của sữa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_steam_lop_la_linh_vuc_phat_trien_tham_mi_de_tai_vu_d.pdf