Giáo án Steam Lớp Mầm - Dự án: Làm chiếc dù thoát hiểm - Phần 2: Hoạt động “Chế tạo dù thoát hiểm”

Hoạt động 2- Tưởng tượng, lên kế hoạch và ý tưởng:
1.Ổn định tổ chức:
Cô cho trẻ vận động bài “Vận động theo tốc độ. Nào mình cùng lắc lư ”
2.Phương pháp và hình thức tổ chức:
* Nhắc lại bài học trước
Vừa rồi lớp mình đã biết được đặc điểm, cấu tạo, hoạt động của chiếc dù. Cả lớp cũng đã đồng ý với dự án làm dù thoát hiểm.
Các con đã sẵn sàng thực hiện dự án làm dù thoát hiểm chưa nào?
+ Trước khi làm cô muốn nghe chia sẻ ý tưởng của các con về làm chiếc dù thoát hiểm.
+ Con sẽ làm dù thoát hiểm như thế nào?
+ Con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì để làm dù thoát hiểm.
+ Tìm được nguyên vật liệu để thực hiện dự án rồi các con phải làm gì?
+ Có bản vẽ con sẽ làm gì tiếp theo?
+ Trong khi chế tạo con cần chú ý yêu
cầu gì?
Cô giới thiệu cho trẻ biết một số phương tiện, nguyên vật liệu để làm chiếc dù : vải, đây dù, cốc, que, chiếc đục lỗ, túi bóng….
docx 3 trang Đào Tố Trinh 02/03/2024 3760
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Steam Lớp Mầm - Dự án: Làm chiếc dù thoát hiểm - Phần 2: Hoạt động “Chế tạo dù thoát hiểm”", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_steam_lop_mam_du_an_lam_chiec_du_thoat_hiem_phan_2_h.docx

Nội dung text: Giáo án Steam Lớp Mầm - Dự án: Làm chiếc dù thoát hiểm - Phần 2: Hoạt động “Chế tạo dù thoát hiểm”

  1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐÔNG STEAM Đề tài: Hoạt động “Chế tạo dù thoát hiểm” ( Phần 2 Dự án: Làm chiếc dù thoát hiểm) Tên hoạt Mục đích yêu Chuẩn bị Cách tiến hành động học cầu STEAM: 1.Kiến thức: -Đồ dùng của Hoạt động 2- Tưởng tượng, lên kế Chế tạo dù - Trẻ biết số cô: hoạch và ý tưởng: thoát hiểm lượng trong + Nhạc một số 1.Ổn định tổ chức: phạm vi 20. bài hát: Cô cho trẻ vận động bài “Vận động E: Chế tạo: - Trẻ biết 1 số + Các nguyên theo tốc độ. Nào mình cùng lắc lư ” Quá trình trẻ chất liệu, vật vật liệu rời 2.Phương pháp và hình thức tổ sử dụng các liệu rời như: như: vải, túi chức: nguyên vật vải, dây dù, bóng, sợi dây, * Nhắc lại bài học trước liệu để chế cốc, que đục lỗ, cốc giấy, bút Vừa rồi lớp mình đã biết được đặc tạo ra chiếc túi bóng . dạ, băng dính điểm, cấu tạo, hoạt động của chiếc dù thoát - Hiểu nguyên - Đồ dùng của dù. Cả lớp cũng đã đồng ý với dự án hiểm. lý hoạt động trẻ: làm dù thoát hiểm. A: Nghệ của chiếc dù là: + Các nguyên Các con đã sẵn sàng thực hiện dự án thuật: nhờ sức gió và vật liệu rời làm dù thoát hiểm chưa nào? Vẽ thiết kế lực hút của trái như: vải, túi + Trước khi làm cô muốn nghe chia Vẽ trang trí đất để bay bóng, sợi dây, sẻ ý tưởng của các con về làm chiếc chiếc dù xuống đất. cốc giấy, bút dù thoát hiểm. M: Toán: - Biết trao đổi, dạ, băng dính + Con sẽ làm dù thoát hiểm như thế Đếm, nhận thỏa thuận với màu nước, dây nào? biết số lượng bạn để cùng kẽm xù, kim + Con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì dây dù, đo thực hiện hoạt sa, siêu nhân để làm dù thoát hiểm. khoảng cách động chung. + Tìm được nguyên vật liệu để thực cách các dây 2.Kỹ năng: hiện dự án rồi các con phải làm gì? dù, đo độ dài - Quan sát, thảo + Có bản vẽ con sẽ làm gì tiếp theo? của dây dù. luận, đối thoại + Trong khi chế tạo con cần chú ý với người đối yêu diện cầu gì? - Lắng nghe và Cô giới thiệu cho trẻ biết một số trao đổi với phương tiện, nguyên vật liệu để làm người đối thoại. chiếc dù : vải, đây dù, cốc, que, chiếc - Vẽ phối hợp đục lỗ, túi bóng . các nét cong, => Cô chốt: Với các nguyên liệu hôm
  2. nét xiên, nét nay cô đã chuẩn bị cho các con chúng ngang mình hãy chế tạo cho cô chiếc dù sao - Phối hợp, gắn cho chú siêu nhân trong hình không đính các vật bị bay ra khỏi dù chỗ ngồi. liệu khác nhau Hoạt động 3- Thiết kế: để tạo ra chiếc A-Tạo hình: dù thoát hiểm. -Trẻ lấy giấy về 2 nhóm tự vẽ mỗi trẻ - Kĩ năng làm 1 bản thiết kế về một chiếc dù sao cho việc nhóm. siêu nhân ngồi trên dù không bị ngã - Đếm thành và rơi ra ngoài. thạo trong (Kĩ năng tạo hình: Vẽ nét thẳng, nét phạm vi 20. cong, nét ngang, nét xiên, tô màu) 3.Thái độ: - Giáo viên đi đến các nhóm hỏi trẻ: - Trẻ tích cực + Con đã vẽ xong bản thiết kế của hứng thú tham mình chưa? gia hoạt động. + Bản vẽ có đầy đủ các chi tiết của - Chú ý quan chiếc dù không? Con có bổ sung sát lắng nghe thêm gì không? và trả lời câu M- Toán: Trong quá trình trẻ in và vẽ hỏi của cô. cô trò chuyện để trẻ ghi nhớ và đếm - Cố gắng hoàn số sợi dây và khoảng cách các sợi thành công việc dây, đo khoảng cách các lỗ đục trên được giao. dù. Hoạt động 4- Trẻ thực hiện: E- Chế tạo: - Các con đã hoàn thiện bản vẽ rồi, bây giờ hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận xem mình sẽ dù thoát hiểm như thế nào? - Để chế tạo dù bay được được con cần công cụ và vật liệu gì? =>Trẻ lựa chọn nguyên vật liệu làm chiếc dù sao cho siêu nhân ngồi trên dù không bị ngã và rơi ra ngoài. =>GV lắng nghe, quan sát trẻ làm và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khăn. A- Tạo hình: Cho trẻ trang trí mô hình chiếc dù. Hoạt động 5- Đánh giá: Cho trẻ trải nghiệm với chiếc dù bằng cách cho trẻ ra ngoài thả dù từ tầng 2 xuống đất, giáo viên quay lại và cho
  3. trẻ vào lớp xem kết quả. Qua đó trẻ chia sẻ và đánh giá sản phẩm với bạn trong nhóm và trước cả lớp. Hỏi trẻ về cách làm dù đã làm: - Chiếc dù của con đã giống mẫu thiết kế chưa? - Chiếc dù của con được làm bằng chất liệu gì? - Chiếc dù của con khi rơi xuống có làm cho siêu nhân trong ghế rơi ra và ngã xuống đất không? - Chiếc dù của con được trang trí như thế nào? Nếu trẻ làm chưa xong hoặc chưa đủ yêu cầu, hoặc không cử động được GV đặt câu hỏi để trẻ tìm phương án khắc phục: - Nếu được làm lại thì con sẽ làm thế nào? - Nếu làm tiếp con sẽ làm gì? Và cho trẻ cơ hội thêm thời gian để trẻ chỉnh sửa 3. Kết thúc: Nhận xét chuyển hoạt động